Aarti Sangrah

Jai Jai Shani Maharaj
Jai Jai Shani Maharaj04:16 | 1.3K Views
remove-watchlist
Ma Bhawani Aarti (marathi)
Ma Bhawani Aarti (marathi)03:48 | 2.8K Views
remove-watchlist
Shiv aarti : Om Jai Shiv Om kara
Shiv aarti : Om Jai Shiv Om kara05:11 | 4.4K Views
remove-watchlist
Ganga Aarti : On jai Ganga Maaiya
Ganga Aarti : On jai Ganga Maaiya05:53 | 2.1K Views
remove-watchlist
Ganesh Aarti : Sukha Karta, Dukh Harta
Ganesh Aarti : Sukha Karta, Dukh Harta08:07 | 882 Views
remove-watchlist
Krishna Aasrti: On Jai Jagdish Hare
Krishna Aasrti: On Jai Jagdish Hare06:48 | 1.1K Views
remove-watchlist
Ambe Ma aarti : Om Jai Aambe Gauri
Ambe Ma aarti : Om Jai Aambe Gauri08:44 | 1.2K Views
remove-watchlist
Lakshmi Aart: Jay Lakshmi Mata
Lakshmi Aart: Jay Lakshmi Mata06:26 | 788 Views
remove-watchlist
Shiv aarti : Om Jai Shiv Om kara
Shiv aarti : Om Jai Shiv Om kara08:00 | 756 Views
remove-watchlist
Sai Aarti : OM JaiSai Nath
Sai Aarti : OM JaiSai Nath07:32 | 1.2K Views
remove-watchlist
Hanuman Aarti : Aarti kize Hanuman Lala
Hanuman Aarti : Aarti kize Hanuman Lala04:34 | 1.1K Views
remove-watchlist
मां शैलपुत्री
मां शैलपुत्री03:08 | 1.0K Views
remove-watchlist
आरती गणेश जी की
आरती गणेश जी की04:28 | 26K Views
remove-watchlist
आरती कुञ्ज बिहारी की
आरती कुञ्ज बिहारी की04:40 | 22K Views
remove-watchlist
आरती ओम जय जगदीश
आरती ओम जय जगदीश06:41 | 28K Views
remove-watchlist
आरती माँ गंगा की
आरती माँ गंगा की04:50 | 48K Views
remove-watchlist
आरती माँ अम्बे की
आरती माँ अम्बे की08:40 | 30K Views
remove-watchlist
हनुमान जी की आरती
हनुमान जी की आरती04:33 | 19K Views
remove-watchlist
आरती साईं बाबा की
आरती साईं बाबा की07:31 | 22K Views
remove-watchlist
आरती शिव जी की
आरती शिव जी की08:03 | 24K Views
remove-watchlist